Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 688 Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous

PRIDno-2021-4539

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Messut ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 18.10.2021 klo 8.30 alkaen Satakunnan Yrittäjät ry:n tiloissa, osoite Isolinnankatu 24, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä liittymis- ja vuosimaksujen perintä.

Porin kaupungin edustajina yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet Janne  Vartia ja Jouko Hautamäki. 

Tilintarkastajana on toiminut Sanbon Oy, Jyrki Määttä, HT ja Erja Alanko, HT. Varalla Tilikuukkari Oy, Mervi Raitaniemi HT ja Markku Leino, HTM.

Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Satakunnan Messut ry:n vuosikokoukseen 18.10.2021 nimeämään Porin kaupungin edustajina yhdistyksen hallitukseen Janne Vartian ja Jouko Hautamäen sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.