Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 683 Strategiaryhmän nimeäminen

PRIDno-2021-4502

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Pori ajantasaistaa strategiansa kerran valtuustokauden aikana. "Pori 2030 -strategian" laadinta on käynnistynyt erilaisten taustamateriaalien valmistelulla syyskuussa 2021 ja se tulee korvaamaan voimassa olevan "Pori. Asenne. Strategia 2025:n", kun kaupunginvaltuusto sen hyväksyy.

Strategian valmisteluryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Laadintaprosessin ohjausta varten nimitetään poliittinen strategiaryhmä, joka päättää aikataulusta, osallistamisesta ja muista keskeisistä laadintaprosessiin kuuluvista asioista sekä osallistuu aktiivisesti strategiadokumentin valmisteluun. 

Ensimmäinen vaihe on jo tiedossa: perjantaina 8.10. Porin kaupunki järjestää yhdessä Porin nuorkauppakamarin kanssa Tulevaisuusfoorumin, joka on järjestyksessä toinen. Siihen on kutsuttu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen lisäksi lautakunnat sekä johtoryhmät. Foorumissa pidetään tulevaisuustyöpajojen lisäksi elinvoimaseminaari. Nämä luovat pohjaa Porin uudelle strategialle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä strategiaryhmän Pori 2030 -strategian laadintaan.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että strategian valmisteluryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä strategiaryhmään Pori 2030 -strategian laadintaan seuraavat henkilöt:

Jäsen                                          Varajäsen

Laulainen Arja, SDP                  Myllykoski Sonja, SDP

Kataja Sampsa, KOK                 Ropo Mikael, KOK

Nurmi Arto, PS                          Sakari Heidi, PS

Alenius Sinikka, SDP                Rantanen Johanna, SDP

Aro Timo, VIHR                         Sinisalmi Hanna, VIHR

Furuholm Tapio, VAS                Aho Mika, VAS

Haikkonen Arja, KESK              Kantola Juha, KESK

Kaski Bia, KOK                           Välimäki Viliina, KOK

Koivisto Tuomas, SDP              Joensuu Jarno, SDP

Läntinen Ismo, PS                     Viinamäki Niko, PS

Pullinen Laura, VIHR                Vähätalo-Amhdak Reetta, VIHR

Kaunistola Mari

Levonen Jyrki

Huru Petri

Ranta Raisa

Korpela Simo

Kantola Juha

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että strategian valmisteluryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.

Tiedoksi

Nimetyn strategiaryhmän jäsenet, strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.