Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 677 Teknisen toimialan toimialajohtajan rekrytointi

PRIDno-2021-3924

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 2.-27.8.2021. Hakuilmoitus on julkaistu seuraavissa kanavissa: Kuntarekry, TE-palvelut, Monster, Porin kaupungin Internet, Facebook ja LinkedIn. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.8.2021.

Julkisen hakuprosessin ohella rekrytointia on tehty suorarekrytointina, jossa yhteistyökumppanina on ollut MPS Enterprises Oy, Henri Huopalahti.

Kelpoisuusvaatimuksena toimialajohtajan tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävistä ja toimialan tuntemus, sekä näkemys toimialan kehityssuunnista. Toimialajohtajalta odotetaan kykyä muutosjohtamiseen sekä hyviä viestintä-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 13 henkilöä, joista 12 hakijaa täytti edellytettävät kelpoisuusvaatimukset.

 1. Aksela Kia, tekniikan lisensiaatti, Kirkkonummi
 2. Haanpää Mika, insinööri YAMK, Ylöjärvi
 3. Hillman Aleksi, diplomi-insinööri, Tampere
 4. Koppelomäki Markku, diplomi-insinööri, Pori
 5. Kulmala Mika, diplomi-insinööri, Tampere
 6. Kumpula Olli-Pekka, insinööri yamk, Pori
 7. Laine Timo, liikkeenjohdon maisteri, Naantali
 8. Nirhamo Jaakko, diplomi-insinööri, Pori
 9. Saari Juha, insinööri, Pori (ei kelpoisuusvaatimusten edellyttämää koulutusta)
 10. Salonen Jouni, diplomi-insinööri, Pori
 11. Sundell Jani, insinööri YAMK, Ulvila
 12. Ukkonen Jari, insinööri YAMK, Turku
 13. Viitala Mikko, diplomi-insinööri, Pori

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet sekä

- päättää haastatteluun kutsuttavista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- asettaa keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet

 • Laulainen Arja
 • Furuholm Tapio
 • Haikkonen Aila
 • Kataja Sampsa
 • Korpela Simo
 • Nurmi Arto
 • Sinisalmi Hanna
   

- päättää haastatteluun kutsuttavista

 • Haanpää Mika
 • Koppelomäki Markku
 • Kumpula Olli-​Pekka
 • Laine Timo
 • Ukkonen Jari
 • Viitala Mikko

Esteellisyys

Leena Tuominen, Tuomas Hatanpää, Jouni Lampinen, Lauri Kilkku, Esa Kohtamäki, Sanna Mustajoki, Markku Koppelomäki, Johanna Jokelainen

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukselle, että kaupunginhallitus valitsee keskuudestaan Porin kaupungin teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän.

Hatanpää Tuomas, Jokelainen Johanna, Kilkku Lauri, Kohtamäki Esa, Koppelomäki Markku, Lampinen Jouni, Mustajoki Sanna ja Tuominen Leena poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

 • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaa hakeneista kaupunginhallitus valitsi haastatteluihin seuraavat hakijat:

Mika Haanpää, Markku Koppelomäki, Olli-Pekka Kumpula, Timo Laine, Jari Ukkonen, Mikko Viitala

 

Haastatteluryhmä suoritti haastattelut 10.-11.9.2021. Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin lähetettiin Markku Koppelomäki, Olli-Pekka Kumpula ja Timo Laine.

Haastatteluryhmä ja kaupunginhallituksen luottamushenkilökokoonpano kuulevat henkilöarviointien tulokset 4.10.2021.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suorittaa Teknisen toimialan toimialajohtajan viran vaalin.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimialajohtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Äänin 6-5 kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan Olli-Pekka Kumpulan ja hänen kieltäytymisensä varalle Markku Koppelomäen.

Virantäytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimialajohtajan palkasta päättää kaupunginhallitus.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Tuomas Hatanpää, Lauri Kilkku, Esa Kohtamäki, Markku Koppelomäki, Jouni Lampinen, Sanna Mustajoki ja Leena Tuominen poistuivat esteellisinä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Henri Huopalahti ja Timo Harju MPS Enterprises Oy:stä olivat läsnä kokouksessa  klo 15.19-16.10.

Hanna Sinisalmi ja Simo Korpela poistuivat kokouksesta klo 16.36.

Arto Nurmi teki ehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valittavaksi Olli-Pekka Kumpulaa. Sampsa Kataja kannatti Arto Nurmen ehdotusta.

Tapio Furuholm teki ehdotuksen, että kaupunginhallitus esittää valittavaksi Markku Koppelomäkeä. Aila Haikkonen kannatti Tapio Furuholmin ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kannatettua ehdotusta kaupunginhallituksen ehdotukseksi,  joten on äänestettävä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysehdotuksen: JAA =   Arto Nurmen tekemä ja Sampsa Katajan kannattama ehdotus, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan valittavaksi Olli-Pekka Kumpulan, EI = Tapio Furuholmin tekemä ja Aila Haikkosen kannattama ehdotus, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Teknisen toimialan toimialajohtajan virkaan valittavaksi Markku Koppelomäen.Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Olli-Pekka Kumpulan puolesta annettiin 6 ääntä ja Markku Koppelomäen puolesta 5 ääntä, ei tyhjiä. 

Sanna Mustajoki poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17.01-17.26.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Timo Aro, Bia Kaski, Arto Nurmi, Laura Pullinen, Sampsa Kataja, Ismo Läntinen

 • Ei 5 kpl 45%

  Arja Laulainen, Aila Haikkonen, Tuomas Koivisto, Sinikka Alenius, Tapio Furuholm

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.