Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 706 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

1) Satakuntaliitto on lähettänyt Porin kaupungille Maakuntavaltuuston 11.10.2021 kokouksen esityslistan. Esityslista on luettavissa linkistä: https://bit.ly/3mc42pl

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.