Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 705 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, Huittisten paloasema, 22.09.2021
§ 9 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 22.09.2021
§ 10 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Huittisten paloasema, 22.09.2021

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
§ 7 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, Kankaanpään paloasema, 28.09.2021

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 30 Määräaikaisen paloesimiehen palkkaaminen, Kanta-Porin paloasema, 28.09.2021
§ 31 Ylipalomiehen tehtävien hoito, Meri-Porin paloasema, 28.09.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 155 Neuvottelu työsuhteen ketjutus, 22.09.2021
§ 156 Sosiaalityöntekijöiden opiskelu työajalla, 23.09.2021
§ 157 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 27.09.2021
§ 159 Teknisen toimialajohtajan sijaisuus rekrytoinnin ajaksi, 28.09.2021
§ 160 Palvelussuhdepäällikön tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 28.09.2021
§ 161 Työkokemuslisän maksaminen, 28.09.2021
§ 162 Ohjeistus etätyön periaatteista, 28.09.2021

Kaupunginjohtajan sijaisena toimialajohtaja Lauri Kilkku
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 16 Olympiapronssimitalistin huomioiminen, stipendi, 24.09.2021

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Lisäpalkka, tehtävän määräaikainen olennainen muutos, 28.09.2021

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Päätös Trimble-järjestelmän versiopäivityksestä ja siihen liittyvien moduleiden korvaamisesta, 27.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.