Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 701 Viikkarin Valkama takaisin eläkeläisten käyttöön, valtuustoaloite, Ari Nordström

PRIDno-2021-2015

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström  jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

Avopalvelukeskus Viikkarin Valkama on rakennettu 1990-luvun alussa. Yli puolet kustannuksista kattoi Raha-automaattiyhdistys. Vahvana perusteena oli kokoontumis- ja harrastustilojen saaminen eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten käyttöön. Samalla saatiin tilat silloin uusimuotoisen vanhusten päivätoiminnan käyttöön. Myös eläkeläisten lounaspaikka aloitti toimintansa.

Avopalvelukeskus rakennettiin Porin Vanhustenkotiyhdistyksen omistukseen juuri merkittävän taloudellisen tuen vuoksi. Parikymmentä vuotta toimittiin Porin sosiaalitoimen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhdistyksen toiminnan muuttuessa pääosa tiloista vuokrattiin Porin perusturvakeskukselle ja keittiö yksityiselle yrittäjälle. Toiminta jatkui.

Kesken jääneen sote-uudistuksen uhkana, joskin epätodennäköisenä, oli käytön väheneminen. Yhdistyksen talous ei olisi sitä kestänyt. Eäkeläisjärjestöjen tilojen turvaamiseksi käytiin neuvotteluja ja päädyttiin luovuttamaan tilat Porin kaupungin omistukseen. Neuvotteluissa järjestöjen kokoontumistilojen turvaaminen oli keskeisenä keskustelun aiheena vaikka sitä ei suoraan kauppakirjaan merkittykään.Kaupungilla ei ole hyväkuntoisesta talosta käytännössä muita kuluja kuin kiinteistönhoitokustannukset.

Perusturvakeskus jatkoi toimintaa kaupungin vuokralaisena ja tilat olivat jotakuinkin samanlaisessa käytössä kuin aikaisemminkin. Myös pienen, aina omistamansa neuvolahuoneiston kaupunki antoi vanhuspalveluiden käyttöön. Taloon tuli lisää vanhusten palvelukokonaisuuden  asiakaspalvelua.

Syksyllä 2020 tilanne muuttui merkittävästi. Perusturvakeskus irtisanoi kaiken eläkeläisjärjestöjen toiminnan talosta. Monikäyttöiseen ja suosittuun Saarelma-kokoustilaan on siirretty Himmelin päivätoiminta. Tila on siihen hyvin kyseenalainen, koska kävijät joutuvat esim. käyttämään aulakäytävällä olevia WC-tiloja. Samoja käyttävät kaikki muutkin talossa käyvät, myös kahvion ja lounaspaikan asiakkaat.

Viimeinen järkyttävä uutinen on, ettei lounaspaikkaa olla tänä kesänä ollenkaan avaamassa eläkeläisille. Muuta yritystoimintaa siellä kyllä harjoitetaan. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen perustarkoitus on
lähes kokonaan kadotettu.

Kaupungin hallintosäännön mukaisin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy nopeisiin toimiin Viikkarin Valkaman palauttamiseksi eläkeläisten ja eläkeläisjärjestöjen käyttöön. Valmistelussa tulee huomioida tulevan Sote-alueen ja kaupungin välinen työnjako. Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolelle jäävä hyvinvoinnin edistäminen jää kaupungin vastuulle. Viikkarin Valkama tulee ainakin pääosin varata tähän työhön, jossa eläkeläisjärjestöt ja vapaaehtoistoiminta ovat merkittävässä roolissa. Vaikka Raha-automaattiyhdistyksen avustusehtojen mukainen rajoitusaika on virallisesti umpeutunut niin kyllä kaupungin pitää kantaa moraalinen vastuunsa avustuksista ja niiden käyttötarkoituksista myös tulevaisuudessa.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin vanhustenkotiyhdistys ry on vuokrannut keittiötilat yksityiselle palveluntuottajalle 30.9.2013. Sopimuksessa sanotaan, että palveluntuottajalla on yksinoikeus ravitsemustuotteiden –ja palveluiden tarjoamiseen avopalvelukeskus Viikkarin Valkaman sali-, kokous- ja muissakin tiloissa. On erittäin harmillista, että lounas mahdollisuutta ei tänä kesänä ole eläkeläisille eikä muillekaan asiakkaille. Viime vuoden aikana lounasta ei ole voitu tarjoilla korona rajoitusten vuoksi.

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry vuokrasi Viikkarin Valkaman tilat 11.8.2014 Porin perusturvalle. Tila käsittää kaikki muut Viikkarin Valkaman tilat paitsi ulkopuoliselle vuokratut keittiö- ja kahvilatilat. Tällä hetkellä Viikkarin Valkaman yläkerran tiloissa työskentelee iäkkäiden palveluiden asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden työntekijöitä muun muassa sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia ja Viikkarin Valkaman päivätoiminta, Toivola.

Alakerran tiloissa on iäkkäiden palveluiden Seniorineuvola ja neuvontapalvelu Ikäpiste, lisäksi Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan ja avunvälityksen työntekijät, avointen harrastekerhojen työntekijä sekä ateriayhdyshenkilön työtilat. Kaksi ennaltaehkäisevää työtä tekevää muistihoitajaa ottaa asiakkaita myös vastaan alakerran tiloissa.

Vuoden 2021 alusta alkaen alakerrassa Saarelma kokoustilassa on toiminut Palvelukeskus Himmelistä muuttanut päivätoiminta, joka nyt on Viikkarin Valkaman päivätoiminta, Onnela. Himmeli on menossa peruskorjaukseen, joten oli luontevaa siirtää päivätoiminta Viikkarin Valkamaan, jossa jo toimii entuudestaan iäkkäiden palveluiden järjestämää päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa. Asiakkailta saadun palautteen mukaan Viikkarin Valkaman päivätoimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä ja paikka on hyvällä keskeisellä paikalla. Alakerrassa toimii lisäksi kaksi yksityistä palveluntuottajaa, kampaaja ja jalkahoitaja, joiden palveluita päivätoiminnan asiakkaat voivat helposti hyödyntää.

Avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa on aktiivisesti kehitetty iäkkäiden palveluiden asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan keskukseksi, jossa on paljon ikäihmisille suunnattua toimintaa; vapaaehtois- ja ysätävätoimintaa, avunvälitystä, kerhoja, palveluohjausta, neuvonta- ja neuvolatoimintaa. Viikkarin Valkamassa on tavattavissa mm. omaishoidon tuen palveluohjaajat, perhehoidon palveluohjaaja, sosiaalityöntekijät ja tiloissa pidetään 80-vuotta täyttäville kuntalaisille hyvinvointi infoja, joissa kerrotaan laajasti Porin perusturvan palveluista. Vapaaehtoistoiminta Liisan kerhotoiminnan mahdollistamiseksi kaikki käytössä olevat kokoustilat on otettu käyttöön ja myös mm. toinen alakerran saunatiloista on muutettu käsityö- ja askartelutilaksi. Alakerran toinen saunatila on päivätoiminnan asiakkaiden käytössä.

Osa Porin alueen eläkeläisyhdistyksistä ja – järjestöistä on aiemmin kokoontunut ja pitänyt kokouksia ja tilaisuuksia Viikkarin Valkaman tiloissa. Yhdistysten puheenjohtajat kutsuttiin koolle syksyllä 2020 ja heille pidettiin keskustelu- /tiedotustilaisuus tilojen käytön muuttumisesta. Porissa on yhdistykselle varattavissa myös muita tiloja esimerkiksi Satakunnan yhteiskeskuksesta, Porin nuorisotalolta sekä yksityisiä tiloja.

Perusturvan iäkkäiden palveluiden oma toiminta on kaiken aikaa lisääntynyt ja tilojen käyttö ja tarve on edelleen kasvavaa. Tästä syystä tiloja ei ole enää ollut mahdollista antaa yhdistysten käyttöön vaan tarkoituksena on edelleen kehittää avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa kaikkien Porin perusturvan iäkkäiden asiakkaiden yhteiseksi palvelu- ja virkistyskeskukseksi. Eläkeläisille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa on siis paljon ja jo yksistään päivätoiminnan asiakkaita käy normaaliaikana talossa runsas sata henkeä viikossa, Liisan kerhotoiminnan ja Seniorineuvolan sekä palveluohjauksen asiakaskunnan lisäksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätetään palauttaa asia uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Tuomas Koivisto ehdotti ja Irma Roininen kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 § 91 valtuustoaloitteen koskien Viikkarin Valkaman palauttamista takaisin eläkeläisten käyttöön. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.5.2021 § 336 pyytää asiassa perusturvalautakunnan lausunnon. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 27.5.2021 § 171.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin vanhustenkotiyhdistys ry on vuokrannut keittiötilat yksityiselle palveluntuottajalle 30.9.2013. Sopimuksessa sanotaan, että palveluntuottajalla on yksinoikeus ravitsemustuotteiden –ja palveluiden tarjoamiseen avopalvelukeskus Viikkarin Valkaman sali-, kokous- ja muissakin tiloissa. Koronarajoitukset sulkivat kaikki lounaspaikat viime vuonna joksikin aikaa. Tällöin Ailavin kahvilasta oli mahdollista ostaa lounasta mukaan pakattuina annoksina. Rajoitusten hellitettyä lounasta on voinut nauttia myös paikanpäällä kahviossa tai salissa. Suuri osa asiakkaista on halunnut tänä korona-aikana ottaa kotiin ateriapalvelun. Koska  Viikkarin Valkamassa käy pääosin riskiryhmäläisiä, kaikki on haluttu tehdä turvallisuus ja terveys edellä. Mikäli rajoituksia ei jälleen kiristetä, lounaspaikka avautuu täysimittaisena syyskuun 15 pv.

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry vuokrasi Viikkarin Valkaman tilat 11.8.2014 Porin perusturvalle. Tila käsittää kaikki muut Viikkarin Valkaman tilat paitsi ulkopuoliselle vuokratut keittiö- ja kahvilatilat. Tällä hetkellä Viikkarin Valkaman yläkerran tiloissa työskentelee iäkkäiden palveluiden asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden työntekijöitä muun muassa sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia ja Viikkarin Valkaman päivätoiminta, Tupala.

Alakerran tiloissa on iäkkäiden palveluiden Seniorineuvola ja neuvontapalvelu Ikäpiste, lisäksi Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisan ja avunvälityksen työntekijät, avointen harrastekerhojen työntekijä sekä ateriayhdyshenkilön työtilat. Kaksi ennaltaehkäisevää työtä tekevää muistihoitajaa ottaa asiakkaita myös vastaan alakerran tiloissa.

Vuoden 2021 alusta alkaen alakerrassa Saarelma kokoustilassa on toiminut Palvelukeskus Himmelistä muuttanut päivätoiminta, joka nyt on Viikkarin Valkaman päivätoiminta, Onnela. Himmeli on menossa peruskorjaukseen, joten oli luontevaa siirtää päivätoiminta Viikkarin Valkamaan, jossa jo toimii entuudestaan iäkkäiden palveluiden järjestämää päivätoimintaa viitenä päivänä viikossa. Asiakkailta saadun palautteen mukaan Viikkarin Valkaman päivätoimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä ja paikka on hyvällä keskeisellä paikalla. Alakerrassa toimii lisäksi kaksi yksityistä palveluntuottajaa, kampaaja ja jalkahoitaja, joiden palveluita päivätoiminnan asiakkaat voivat helposti hyödyntää.

Avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa on aktiivisesti kehitetty iäkkäiden palveluiden asiakasohjauksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan keskukseksi, jossa on paljon ikäihmisille suunnattua toimintaa; vapaaehtois- ja ysätävätoimintaa, avunvälitystä, kerhoja, palveluohjausta, neuvonta- ja neuvolatoimintaa. Viikkarin Valkamassa on tavattavissa mm. omaishoidon tuen palveluohjaajat, perhehoidon palveluohjaaja, sosiaalityöntekijät ja tiloissa pidetään 80-vuotta täyttäville kuntalaisille hyvinvointi infoja, joissa kerrotaan laajasti Porin perusturvan palveluista. Vapaaehtoistoiminta Liisan kerhotoiminnan mahdollistamiseksi kaikki käytössä olevat kokoustilat on otettu käyttöön ja myös mm. toinen alakerran saunatiloista on muutettu käsityö- ja askartelutilaksi. Alakerran toinen saunatila on päivätoiminnan asiakkaiden käytössä.

Osa Porin alueen eläkeläisyhdistyksistä ja – järjestöistä on aiemmin kokoontunut ja pitänyt kokouksia ja tilaisuuksia Viikkarin Valkaman tiloissa. Yhdistysten puheenjohtajat kutsuttiin koolle syksyllä 2020 ja heille pidettiin keskustelu- /tiedotustilaisuus tilojen käytön muuttumisesta. Porissa on yhdistykselle varattavissa myös muita tiloja esimerkiksi Satakunnan yhteiskeskuksesta, Porin nuorisotalolta sekä yksityisiä tiloja.

Perusturvan iäkkäiden palveluiden oma toiminta on kaiken aikaa lisääntynyt ja tilojen käyttö ja tarve on edelleen kasvavaa. Tästä syystä tiloja ei ole enää ollut mahdollista antaa yhdistysten käyttöön vaan tarkoituksena on edelleen kehittää avopalvelukeskus Viikkarin Valkamaa kaikkien Porin perusturvan iäkkäiden asiakkaiden yhteiseksi palvelu- ja virkistyskeskukseksi. Eläkeläisille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa on siis paljon ja jo yksistään päivätoiminnan asiakkaita käy normaaliaikana talossa runsas sata henkeä viikossa, Liisan kerhotoiminnan ja Seniorineuvolan sekä palveluohjauksen asiakaskunnan lisäksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Ari Nordström jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021 § 91 valtuustoaloitteen koskien Viikkarin Valkamaa takaisin eläkeläisten käyttöön.  Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.5.2021 § 336 pyytää asiassa perusturvalautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunnan lausunto 16.9.2021 § 243) ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.