Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 684 Yhteistoimintasopimus Porin kaupungin ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan välillä ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -tapahtuman järjestelyistä

PRIDno-2021-4237

Valmistelija

  • Janne Vartia, sidosryhmäpäällikkö, janne.vartia@pori.fi

Perustelut

Taitaja on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1988. Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Kilpailun lisäksi tapahtuma toimii kohtaamispaikkana useille ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä näyteikkunana ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneelle tai ammatinvalintaa pohtivalle yleisölle.

Taitajaan voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Kilpailu järjestetään vuosittain. Kilpailussa osa lajeista on erityistä tukea tarvitseville osaajille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja, ja joissain lajeissa myös kansainväliset kilpailijat sekä lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan. Taitaja-finaalissa kilpailee kussakin lajissa kahdeksan kilpailijaa, jotka ovat valikoituneet jatkoon semifinaalien kautta. Taitajien Taitaja on valittu vuodesta 2002 alkaen. Taitajien Taitaja on ammattitaitokilpailujen puolestapuhuja ja edustaa Skills Finlandia erilaisissa tilaisuuksissa.

Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills Finland ry, joka luovuttaa järjestämisoikeuden vuosittain jollekin ammatilliselle koulutuksen järjestäjälle. Taitaja2022-tapahtuma järjestetään Porissa 16.-19.5.2022. Tapahtumapaikkana toimii Porin urheilukeskus, Isomäki ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä opiskelijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Länsirannikon Koulutus Oy WinNova vastaa nelipäiväisen suurtapahtuman järjestelyistä Porin Isomäessä 16.-19.5.2022. Tapahtuman kantavia teemoja ovat automaatio ja robotiikka sekä #työniloa. Kävijöitä tapahtumalle odotetaan 40 000.

Porin kaupunki ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ovat käyneet neuvotteluita pääyhteistyökumppanuudesta vuoden 2022 ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -tapahtumassa. Yhteistyön tavoitteena on edistää Porin kaupungin ja ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022-tapahtuman tunnettavuutta ja markkinointia tapahtuman järjestelyihin sekä viestintään liittyvillä toimenpiteillä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä alueellista vetovoimaa sekä koulutuksen ja alueen työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Pori kaupungin strategian mukaisesti tapahtuma vahvistaa Porin kaupungin roolia lasten ja nuorten opiskelijakaupunkina. Tapahtuma vahvistaa Porin elinvoimaa ja porilaisten hyvinvointia yhteistyössä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yritys- ja työelämäkumppanuudet ovat merkittävä osa SM-lajien sekä koko tapahtuman toteutusta.

Pääyhteistyökumppanuus koostuu markkinointiyhteistyön sisällöistä tapahtumassa ja tapahtuman eri kanavilla. Sisällöt täsmentyvät erillisissä markkinointiyhteistyötä koskevissa neuvotteluissa. 

Porin kaupunki edesauttaa omilla ja käytössään olevilla markkinointi- ja viestintätoimenpiteillä Taitaja2022-tapahtuman tunnettavuutta ja markkinointia.

 

Osana yhteistoimintasopimusta, Porin kaupunki luovuttaa Taitaja2022-tapahtuman käyttöön seuraavat tilat ja alueet:

                Karhuhalli                                                 8.5.2022        23.5.2022

                Isomäki Areena                                        13.5.2022      20.5.2022

                Harjoitusjäähalli                                       9.5.2022        23.5.2022

                Tekojäärata                                              13.5.2022      20.5.2022

                UK2-kenttä                                               12.5.2022      20.5.2022

                UK3-kenttä                                               12.5.2022      20.5.2022

                Bocciakenttä                                            12.5.2022      20.5.2022

                UK5-kenttä                                               12.5.2022      21.5.2022

                Karhuhallin pp-kenttä                               12.5.2022      21.5.2022

 

Edellisten lisäksi pysäköintialueita urheilukeskuksen alueelta erikseen sovitun mukaisesti.

Tilojen ja alueiden käytön arvo sivistyslautakunnan vahvistamaan hinnastoon perustuen on noin 105 000 € (ALV=0).

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin kaupungin pääyhteistyökumppanuuden vuoden 2022 ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2022 -tapahtumassa ja hyväksyy pääyhteistyökumppanuutta koskevan sopimuksen. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen ja tarvittaessa täydentämään sopimusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arto Nurmi, Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Arto Nurmen sijaan kokoukseen saapui Heidi Sakari. Sakari poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.41. 

Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Lasse Schultz, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova  Diana Bergroth-Lampinen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.