Kaupunginhallitus, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 686 Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2021-4543

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 5.10.2021 kello 10.00 Teams-kokouksena. Asialistalla on valita yhtiölle tilintarkastaja. Porin kaupunki on ostanut yhtiön koko osakekannan kesken tilikautta ja nyt päättynyt tilikausi on yhtiön ensimmäinen kaupungin omistuksessa. Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Yyterin Meriravintola Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.10.2021.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Lauri Kilkku

Kokouskäsittely

Lauri Kilkku (yhteisöjäävi, Yyterin Meriravintola Oy hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.