Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 578 Elinkeinoelämää tukeviin investointeihin varatun määrärahan käyttäminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24