Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 590 Eroanomus maakuntavaltuustosta

PRIDno-2019-291

Valmistelija

  • Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Petteri Lahti on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään maakuntavaltuustossa.

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Petteri Lahdelle eron luottamustehtävistä kaupunginvaltuutettuna, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jäsenenä ja kaupunkikuvatoimikunnan jäsenenä kokouksessaan 21.1.2019 §9.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 §133 päättänyt edustajistaan ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään Satakuntaliiton kuntien edustajain kokoukseen. 

Satakuntaliiton edustajainkokous on 18.8.2017 §5 valinnut Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Porin kaupungin edustajiksi maakuntavaltuustoon on valittu seuraavat jäsenet:

Jäsen Varajäsen
Mirva Heino, SDP Sinikka Alenius, SDP
Hanna Hildén, Kok. Henna Kyhä, Kok.
Tapio Huhtanen, Kesk. Petri Reponen, Kesk.
Laura Huhtasaari, PS Arto Nurmi, PS
Simo Korpela, KD Irma Roininen, KD
Petteri Lahti, SDP Esa J. Anttila, SDP
Anne Liinamaa, Vihr. Kaarina Ranne, Vihr.
Martti Lundén, SDP Jarno Joensuu, SDP
Sonja Myllykoski, SDP Tiina Puska, SDP
Marianne Ostamo, PS Ismo Läntinen, PS
Raisa Ranta, Vas. Milka Tommila, Vas.
Juha Vasama, Kok. Mikael Ropo, Kok.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tällöinkin kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuutettujen ja varajäsenten on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Petteri Lahdelle eron maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä.
  • valitsee Petteri Lahden tilalle maakuntavaltuustoon uuden jäsenen.

Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Petteri Lahti, valittava henkilö, LUMU-tiimi, Satakuntaliitto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.