Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 596 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 28.10.2019

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 28.10.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 7 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuustoaloiteet:

§ 148

Reilun kaupan kannatustyöryhmään valtuustoedustaja jokaisesta puolueesta, valtuustoaloite, Hanna Hildén
PRIDno-2019-5203
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää valtuustoryhmiä ja nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa Reilun kaupan kannatustyöryhmään.

§149

Porin kaupunki mukaan Lapsi mukaan töihin -päivään, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Juha Kantola
PRIDno-2019-5232
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta konsernihallinnon HR-yksikön lausunnon 31.12.2019 mennessä.

§150

Ohjeistus täyssähköautojen ja lataushybridien lähilatauspisteiden sijoittamisesta oman asunnon välittömään läheisyyteen, valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen
PRIDno-2019-5233
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen toimialan lausunnon 31.12.2019 mennessä.

§151

Hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta keskeiset toimenpiteet, valtuustoaloite, Kaarina Ranne ja Laura Pulli
PRIDno-2019-5234
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta kaupunginlakimiehen lausunnon 31.1.2020 mennessä.

§152

Porin kaupungin päihdehoidon vaikuttavuuden selvittäminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä
PRIDno-2019-5235
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.1.2020 mennessä.

§153

Porilaisten yläkoulujen henkilökuntaa tulee kouluttaa kohtaamaan masentuneita nuoria, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Tiina Puska
PRIDno-2019-5236
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan lausunnot 31.1.2020 mennessä.

§154

Öljylämmityksestä luopuminen kaupungin omistamista tai hallinnoimista kiinteistöistä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
PRIDno-2019-5237
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnot 31.1.2020 mennessä.

Tiedotteet:

§155

Tiedote valtuustoryhmästä eroamisesta
PRIDno-2019-5238
Markku Tanttinen ilmoitti, että hänen valtuustoryhmänsä nimi on Ikivihreä. Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

Päätösehdotus: Kaupungihallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää ilmoituksen hallintoyksikölle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.