Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 594 Kohtuullistamispyyntö palkan takaisinperintä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24