Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 573 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Kokouskäsittely

Krista Kiuru ja Petri Huru saapuivat kokoukseen klo 14.05. 

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 14.15.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.