Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 575 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen toimialajohtajille ja henkilöstöpäällikölle kaupunginhallituksen kokouksiin

PRIDno-2019-5213

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Toimialajohtajilla ja henkilöstöpäälliköllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen suunnittelukokouksissa, mutta ei kaupunginhallituksen varsinaisissa kokouksissa.

Hallintosäännön 133 §:n perusteella kaupunginhallitus päättää kokouksessa läsnä olevien muiden henkilöiden kuin valtuuston puheenjohtajien läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 133 §:n perusteella, että toimialajohtajilla ja henkilöstöpäälliköllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.55- 16.00.

Anne Liinamaa poistui kokouksesta klo 16.01. Hänen sijaansa pöytäkirjan tarkastajan varaksi valittiin Satu Hatanpää.

Tiedoksi

Toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö, Virve Lepistö/LUMU-tiimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.