Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 587 Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta

PRIDno-2019-4663

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta.Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tulee voimaan 1.1.2020. Ko. laissa on säädetty julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta, joka on uusi monialaiseen yhteistyöhön perustuva valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen viranomainen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tiedonhallintalautakunnan tarkemmasta kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten pätevyysvaatimuksista. Lautakunnan toiminta vaikuttaa suoraan valtion virastoihin ja laitoksiin sekä kuntiin ja kuntayhtymiin.

Konsernihallinnon hallintoyksikön ja ICT-yksiön päälliköt ovat antaneet lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta, että Porin kaupungilla ei ole lausuttavaa esityksestä valtioneuvoston asetukseksi tiedonhallintalautakunnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.