Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 592 Perusturvajohtajan viran palkkaus

PRIDno-2019-5214

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on valinnut perusturvajohtajan virkaan 1.1.2020 alkaen terveystieteiden maisteri,​ eMBA Sanna Mustajoki-​Kunnaksen ja että perusturvajohtajan palkasta päättää kaupunginhallitus. Sanna Mustajoki-Kunnas on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.1.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa perusturvajohtajan palkaksi 1.1.2020 alkaen 9500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hänellä on matkapuhelinetu. Palkka on kokonaispalkka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvalautakunta, konsernihallinnon HR-yksikkö, konsernihallinnon talousyksikkö

Muutoksenhaku

Tästä asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan päätökseen tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi virka-/ työehtosopimuksen mukaisessa paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10, 11 §:n mukaisesti.