Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 591 Perusturvajohtajan viran vastaanottaminen

PRIDno-2019-5222

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.9.2019 § 95 valinnut perusturvajohtajan virkaan terveystieteiden maisteri,​ eMBA Sanna Mustajoki-Kunnaksen. Sanna Mustajoki-Kunnas on 10.10.2019 päiväämällään kirjeellä ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.1.2020 ja toimittanut työnantajalle hyväksytyn lääkärinlausunnon. Lääkärinlausunto on tarvittaessa nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että Sanna Mustajoki-Kunnas on ilmoittanut ottavansa vastaan perusturvajohtajan viran 1.1.2020 alkaen ja että hän on toimittanut hyväksytyn lääkärinlausunnon ja kaupunginhallitus vahvistaa perusturvajohtajan virkavaalin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Mustajoki-Kunnas, HR-yksikkö, perusturvalautakunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.