Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 589 Pori-Uusikaupunki-Pori tilausajojen option käyttö

PRIDno-2019-4827

Valmistelija

  • Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, juha.laine@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinto/Elinvoimayksikkö kilpailutti Pori - Uusikaupunki - Pori tilausajot EU-hankintailmoituksella 4.1.-11.2.2019.  Kaupunginhallitus hyväksyi 4.3.2019 tilausajojen toteuttajaksi tarjousten halvimman kuukausihinnan perusteella Satakunnan Liikenne Oy:n.  Kuljetukset päätettiin hankkia ajalle 1.4. - 31.12.2019.  Sopimukseen liittyy mahdollisus 12 kuukauden optioon.  Tilausajon pysäkkejä on myös Luvialla, Eurajoella, Raumalla ja Laitilassa.

Tilausajot toteutetaan kiinteällä kuukasihinnalla, mikä pysyy samana myös optiovuonna.  Kuukausihinta sisältää kolme edestakaista maanantai-lauantaivuoroa ja yhden sunnuntaivuoron.  Aikataulut on sovitettu autotehtaan työvuoroihin.

Liikennöitsijä toimittaa laskutuksen yhteydessä pysäkkikohtaiset raportoinnit.  Laskutuksessa huomioidaan saadut lipputulot, mitkä vähentävät kaupungin maksuosuutta.  Tilausajoista on neuvoteltu myös Valmet Automotive Oy:n, Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan kanssa.  Kaikki osapuolet osallistuvat kuljetuskustannuksiin tehtyjen yhteistyösopimusten mukaisesti.  Osapuolet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä optioajan käytön.

Matkustajamäärät vaihtelevat kuukausittain ja vuorottain.  Matkustajamäärät/vuoro ovat vaihdelleet 31-52 välillä.  Valmet Automotive Oy toteuttaa loppuvuoden aikana  1-3 viikon lomautuksia tuotannon tehtävissä oleville työntekijöille.  Lomautukset toteutetaan portaittain, joten tuotanto ei pysähdy ja kuljetukset hoidetaan normaalisti.

Elinvoimayksikkö katsoo, että Uudenkaupungin tilausliikenteen option käyttäminen on perusteltua työmatkaliikenteen turvaamiseksi.  Uudenkaupungin tilausliikenteen tukemiseen on varauduttu vuoden 2020 talousarvioesityksessä elinvoimayksikön kustannuspaikalla 141 17403.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä nykyisen tilausajosopimuksen Pori - Uusikaupunki - Pori mahdollistaman optioajan käyttämisen ajalle 1.1. - 31.12.2020

- valtuuttaa elinvoimayksikön päällikön allekirjoittamaan tilausajoa koskevan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan Liikenne Oy, Elinvoimayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.