Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 582 Porin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous nro 2-2019

PRIDno-2019-5211

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin Satama Oy:n (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.11.2019 kello 9.00 Porin kaupungintalolla, osoitteessa Hallituskatu 12, Pori. Asialistalla on hallituksen jäsenten valinta. Hallitukseen ovat kuuluneet 24.04.2019 alkaen (7 jäsentä) Arto Nurmi puheenjohtajana, jäseninä Jari Pajukoski, Sari Harjunpää, Raija Kukkakorpi, Jyrki Laine, Johanna Vähäkainu ja Tuomas Klimoff. Eronneen jäsenen Jyrki Laine tilalle valitaan uusi hallituksen jäsen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Porin Satama Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.11.2019 .

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin edustajalle Porin Satama Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.11.2019, että hallituksesta eronneen jäsenen, Jyrki Laineen tilalle valitaan Juha Vasama. 
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää esitti, että Porin Satama Oy:n hallituksesta eronneen jäsenen Jyrki Laineen tilalle valitaan Juha Vasama.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.