Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 581 Prizztech Oy:n osakkeiden omistuksen vaihtuminen

PRIDno-2019-5200

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Prizztech Oy:n osakas Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy on päätetty lakkauttaa. Yhtiön osakkeet on luovutettu Kankaanpään kaupungille 6.9.2019 päivätyllä kauppakirjalla. Prizztech Oy:n yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, jonka mukaan osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Prizztech Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kauppakirjan tiedoksi ja päättää, ettei Porin kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Prizztech Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.