Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 597 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, 29.10.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 13 Paino- ja kopiontituotteet sekä kirjekuoret optioajalla 1.10.2019 - 31.8.2020  , 25.10.2019
§ 14 Leipomotuotteiden hankinta optioajalla, 28.10.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 245 Matkustusohjeen muuttaminen, 14.10.2019
§ 246 Sivutoimiluvan hakeminen ja sivutoimi-ilmoituksen tekeminen -ohje, 15.10.2019
§ 247 Kaupungingeodeetin virkanimikkeen muuttaminen paikkatietoinsinööriksi, 18.10.2019
§ 248 Neuvottelutuloksen hyväksyminen koskien tuntipalkkaisten työajan siirtämistä koskien aurauskeppien asennustyötä, 20.10.2019
§ 249 Neuvottelu tehtävän vaativuuden uudelleen arviointi ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 23.10.2019
§ 250 Neuvottelu työsuhteen muoto, 23.10.2019
§ 251 Neuvottelu työsuhteen muodosta, 23.10.2019
§ 252 Henkilöstökoulutukseen osallistuminen -ohje, 23.10.2019

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 83 Suomen Ilmailuopiston kurssin SIO30 opiskelijoiden huomioiminen., 22.10.2019
§ 86 Alueellisen maanpuolustuskurssin yhteydessä vastaanotto 27.1.2020, 23.10.2019
§ 88 i9 Nine Elements of Innovation -hanke, Prizztech Oy, 28.10.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 77 Virkasuhteen purkaminen, 18.10.2019
§ 78 Määräaikaisen alue-esimiehen palkkaaminen pelastusharjoitusalueelle, 28.10.2019

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 21 Tahkoluodon satama-alueen suuronnettomuusriskikartoitus, selvityksen päivitys, 18.10.2019

Yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 6 Salassa pidettävä JulkL § 24 mom. 1 kohta 23 ja 25, 02.10.2019
§ 8 Salassa pidettävä JulkL § 24 mom. 1 kohta 7., 23.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Anne Liinamaa saapui kokoukseen klo 16.51.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.