Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Lausunto palomiehen virkavaalista tehtyyn valitukseen

PRIDno-2019-228

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaakkois-Satakunnan aluepalopäällikkö valitsi Huittisten paloasemalle palomiehen 17 hakijan joukosta 24.8.2018 koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluissa muodostuneen kokonaisarvion perusteella. [peitetty] teki asiassa oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle, jonka kaupunginhallitus hylkäsi 5.11.2018.

Oikaisuvaatimuksen tekijä valitti asiassa edelleen Turun hallinto-oikeudelle. Perusteluina on esitetty, että kutsu haastatteluun ja valinta ei kohdistunut ansioituneimpiin vaan valinnassa painotettiin työsuhdetta Satakunnan pelastuslaitokseen. Päätöstä ei ollut myöskään perusteltu.

Pelastuslaitos ja HR-yksikkö ovat antaneet lausunnon valituksesta. HR-yksikkö katsoo lausunnossaan, että haastateltavien valinta on toteutunut perustuslain 125 §:n yleisten nimitysperusteiden mukaisesti, koska ansiovertailun perusteella pelastuslaitos on pyrkinyt valitsemaan kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista ne, jotka parhaiten soveltuvat aseman tarpeisiin.Työnantaja voi painottaa koulutuksen ja työkokemuksen eri osa-alueita tehtävän edellytysten mukaisesti. Tämän ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tässä tapauksessa valinta on tapahtunut kokonaisarvion perusteella ja valittu on saanut haastateltavista haastattelusta parhaat pisteet. Valittaja on hakenut aikaisemminkin virkoja Satakunnan pelastuslaitoksella, minkä takia hänen soveltuvuudestaan on jo aikaisemmin saatu selvitystä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

 

Kaupunginhallitus päättää antaa palomiehen virkavaalista tehtyyn valitukseen Turun hallinto-oikeudelle HR-yksikön selvityksen mukaisen lausunnon.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.