Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pohjolan Voima Oyj:n osakkaiden edustajat hallituksissa ja toimikunnissa sekä osakas- ja sarjayhteyshenkilöt, Porin kaupungin edustus

PRIDno-2019-519

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Pohjolan Voiman Oyj:n (myöhemmin PVO) hallitus käsittelee kokouksessaan 28.2.2019 tuotannollisten yhtiöiden hallintoedustuksia ja tekee näistä esityksen 21.3. 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikuntien sekä joidenkin osakkuus- ja tytäryhtiöiden hallitusten PVO:n nimittämät jäsenet vahvistetaan hallituksen kokouksessa myös maaliskuussa. PVO on pyytänyt omistajiensa ehdotuksia yhtiökokonaisuuden hallituksiin 15.2.2019 mennessä. Omistajaohjausyksikkö esittää kuultuaan Pori Energia Oy:n ehdotusta seuraavia henkilöitä Porin kaupungin ehdokkaiksi (suluissa nykyinen edustus):

- PVO-Lämpövoima Oy:n hallituksen jäsen Pori Energia Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Eero Niemitalo (kaudella 2018-2019 varajäsenenä on toiminut Eero Niemitalo ja kiertosopimuksen mukaan Pori nimeää tänä vuonna varsinaisen jäsenen)

- Porin Prosessivoima Oy:n hallitus varsinainen jäsen Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Matti Rintanen ja varajäsen Pori Energia Oy:n johtaja Jouko Kataja (varsinainen jäsen Matti Rintanen ja varajäsen Jouko Kataja)

- PVO:n käyttötoimikunta Eero Niemitalo (Eero Niemitalo)

 Lisäksi omistajaohjausyksikkö esittää kuultuaan Pori Energia Oy:tä seuraavia osakas- ja sarjayhteyshenkilöitä Porin kaupungin edustajiksi (suluissa nykyinen edustus):

- Osakasyhteyshenkilö Jouni Lampinen ja Eero Niemitalo (Jouni Lampinen ja Eero Niemitalo)

- B- ja B2-sarja (TVO) Jouni Lampinen ja Eero Niemitalo (Jouni Lampinen, Eero Niemitalo)

- C-sarja (PVO-Lämpövoima) Jouni Lampinen, Eero Niemitalo (Jouni Lampinen, Eero Niemitalo)

- M-sarja (Mussalon Voima) Jouni Lampinen, Eero Niemitalo (Jouni Lampinen, Eero Niemitalo)

- V-sarja (Vaskiluodon Voima) Jouni Lampinen, Eero Niemitalo (Jouni Lampinen, Eero Niemitalo)

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Porin kaupungin ehdokkaat Pohjolan Voima Oyj:n yhtiökokonaisuuden hallituksiin ja toimikuntiin sekä yhteyshenkilöiksi edellä kerrotun mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pohjolan Voima Oyj/Seija Johansson, seija.johansson@pvo.fi, Pori Energia Oy, Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.