Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Petri Huru ja Arja Laulainen (varalla Juha Kantola).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 11.2.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Huru ja Arja Laulainen (varalla Juha Kantola).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 11.2.2019.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan asiakohdan § 42.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.