Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet oheen liitetyt viranhaltijapäätökset.

 

 

Kaupunginjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 2 Julkisten alojen tiedottajien valtakunnalliset viestintäpäivät 21.-22.3.2019 Porissa, vieraanvaraisuuden osoittaminen, 29.01.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 08.01.2019
§ 7 Tilayksikön projekti-insinöörin valinta ja tehtäväkohtainen palkka, 14.01.2019
§ 9 Keskusvaalilautakunnan sihteerien palkkiot, 14.01.2019
§ 17 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 17.01.2019
§ 18 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 17.01.2019
§ 19 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 17.01.2019
§ 20 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 17.01.2019
§ 21 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, palomestari, 17.01.2019
§ 22 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, ICT-toimintotehtävä, 18.01.2019
§ 23 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, Harjavallan paloasemamestari, 18.01.2019
§ 24 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, ICT-toimintovastuutehtävä, 18.01.2019
§ 25 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, ICT-toimintovastuutehtävä, 18.01.2019
§ 26 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 18.01.2019
§ 27 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, Huittisten paloasemamestari, 18.01.2019
§ 28 Tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen, 22.01.2019
§ 29 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 22.01.2019
§ 30 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 22.01.2019
§ 31 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 25.01.2019
§ 32 Neuvottelutuloksen ja paikallisen sopimuksen hyväksyminen Palveluliikelaitoksen palveluesimiesten varallaolokäytännöstä, 27.01.2019
§ 33 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen suoravastaanottoa tekevät fysioterapeutit, 27.01.2019
§ 34 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneet sairaanhoitajat, 28.01.2019

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 1 Yyterin yleissuunnitelman hankinta, 30.01.2019

Yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Kassalainan myöntäminen, Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:lle, 25.01.2019

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
§ 1 määrärahamuutos vuoden 2018 talousarvioon konsernihallinnon toimiala , 24.01.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Oili Heino poistui kokouksesta klo 17:04.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.