Kaupunginhallitus, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 16.01.2019 18.01.2019 21.01.2019
Tekninen lautakunta 22.01.2019 24.01.2019 25.01.2019
       
       
       
       

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.