Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Ennakkokäsityspyyntö Kiinteistö Oy Domus Arctopolis

PRIDno-2019-992

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis pyytää omistajan ennakkokäsitystä kahden omistamansa rakennuksen purkamiseksi. Liitteenä on yhtiön hallituksen antama selvitys kyseisten rakennusten tilanteesta tällä hetkellä. Lisäksi yhtiö haluaa tuoda tiedoksi päivitetyn tilanteen sen kaikista omistamista rakennuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa myönteisen ennakkokäsityksen sekä Luvianpuistokatu 1:n että Tekniikantie 2:ssa sijaitsevan rakennuksen purkamiseksi, mikäli nyt käynnissä olevat selvitykset eivät johda rakennusten käyttöönottoon. Lisäksi kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi yhtiön kiinteistösuunnitelman.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)

Kokouskäsittely

Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi Anne Liinamaa. Pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän kohdalla toimi Satu Hatanpää.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.