Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Huoltoasematontin Käppärä 609-22-54-1 vuokrasopimuksen uusiminen

PRIDno-2019-469

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

St1 Oy:lle on vuokrattu osoitteessa Eteläväylä 2a sijaitseva huoltoasemarakennusten (LH-1) tontti Käppärä 609-22-54-1. Tontin pinta-ala on 4.883 m² ja rakennusoikeus 500 k-m². Vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Sopimuksen mukainen vuokra kuluvalta vuodelta on 22.831,36 €.

Syyskuussa 2014 hankittiin Newsec Valuation Oy:ltä ja MJV-Kiinteistöt Oy:ltä riippumattomat asiantuntija-arviot kuuden vuokralle annetun huoltoasematontin markkinavuokrista. Arvioiden keskeisinä perusteina ovat tonttikohtaisesti rakennusoikeuden arvo ja polttonesteen myyntivolyymi. Arvioissa Eteläväylän huoltoasematontin markkinavuokran suuruudeksi arvioitiin 22.000 euroa ja 29.000 euroa. Arvioita ei ole nähty tarpeelliseksi päivittää.

St1 Oy:n kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen uusimisesta. Yhtiölle on tarjottu 30 vuoden vuokrasopimusta, yhtiö on kuitenkin pyytänyt, että vuokrasopimusta jatkettaisiin 30 vuoden sijasta 15 vuodella. Tontin vuosivuokraksi on arvioiden perusteella esitetty 25.000 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskiluvun 1890 kohdalla, minkä yhtiö on hyväksynyt. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Uusi vuokra tulee täysimääräisesti voimaan heti uuden sopimuskauden alusta 1.1.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että St1 Oy:lle vuokratun tontin Käppärä 609-22-54-1 vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2034 edellä esitetyn mukaisesti ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että St1 Oy:lle vuokratun tontin Käppärä 609-22-54-1 vuokrasopimus uusitaan ajaksi 1.1.2020-31.12.2034 edellä esitetyn mukaisesti ja että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, vuokralainen, infrajohtaminen/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.