Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kiinteistö Oy Keskusmarkun yhtiökokous

PRIDno-2019-909

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Keskusmarkku (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 5.3.2019 kello 13.00, osoitteessa Yrjönkatu 15 A, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat. Lisäksi päätetään talousarviosta ja vastikkeiden määrästä.

Hallitukseen ovat kuuluneet Erkki Isoviita, Anne Granholm ja Ari Vaitiniemi. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Keskusmarkku varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.3.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Erkki Isoviita, Anne Granholm ja Ari Vaitiniemi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.