Kaupunginhallitus, kokous 4.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

 

Aluepalopäällikkö, Kaakkois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, 21.02.2019
§ 2 Määräaikaisen palomiehen palkkaaminen, 22.02.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Kalusteiden hankinta, sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan, 08.02.2019
§ 2 Autotarvikkeet 2018, 08.02.2019
§ 3 Ajoneuvojen renkaat 2018, 12.02.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 37 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 06.02.2019
§ 38 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 06.02.2019
§ 39 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, työsuhteen muoto, 11.02.2019
§ 40 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 11.02.2019
§ 41 Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 12.02.2019
§ 42 Virkanimikkeen muutos, 12.02.2019
§ 43 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 13.02.2019
§ 44 TTES 2018 – 2019 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 alkaen, TTES Porin Vesi, 13.02.2019
§ 45 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 13.02.2019
§ 46 Sivistystoimialan opetushenkilöstön virkanimikkeiden muuttaminen, 15.02.2019
§ 47 Neuvottelutuloksen hyväksyminen koskien ansiomenetyskorvausta, 19.02.2019
§ 48 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 19.02.2019
§ 49 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 22.02.2019
§ 50 Neuvottelutuloksen hyväksyminen, TS 2018-2019 mukaisen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien, 22.02.2019
§ 51 Neuvottelutuloksen hyväksyminen koskien Tehy ry:n luottamusmiessopimuksen muuttamista, 25.02.2019

Kaupunginjohtaja
§ 8 Democracy Festivals Community -tapaaminen, Oslo 25.-26.3.2019, 20.02.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 9 Kaupungin vastaanotto Suomen Mensan vuosikokouksen yhteydessä., 25.02.2019
§ 10 NOAH-hankkeen iltatilaisuus, vieraanvaraisuuden osoittaminen., 25.02.2019

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Tarkastusautojen (5) hankinta, 19.02.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Apulaispalomestarin määräaikainen virkamääräys, Pohjois-Satakunnan toimialue, 22.02.2019
§ 22 Lisäpalkka määräaikaisesta paloesimiehen tehtävistä Kanta-Porin paloasemalla, 25.02.2019

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 2 Porin Seudun Työttömät ry:n anomus toiminnan tukemiseen vuodelle 2019, 21.02.2019

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Tilaus selvityksestä teollisuuden liikennepoliittisista ratkaisuista Porissa, 08.02.2019

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
§ 2 Milestone VMS lisenssien hankinta, 12.02.2019

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 6 määrärahamuutos vuoden 2018 talousarvioon-sivistystoimiala/satakunnan museo, 15.02.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.