Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Eroanomus luottamustehtävästä, Tuomikoski Henna

PRIDno-2020-2378

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Henna Tuomikoski on jättänyt eroanomuksen Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä, perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja.

Kaupunginvaltuusto on valinnut Palveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Reponen Petri Puheenjohtaja  Mielonen Eero
Österlund Teija I Varapuheenjohtaja  Soback Lillemor
Grönmark Juha  Virtanen Jari-Pekka
Hietaharju Sami  Mattila Jari
Hohkala Kimmo Mäenpää Mika
Pakkasela Mikko Tarvainen Timo
Sakari (ent. Uusitalo) Heidi Arola Raili
Tuomikoski Henna Pöyliö Kaisu
Välimäki Viliina Laine Arja
Wahlman Esa J, hallituksen edustaja  

Kaupunginvaltuusto on valinnut perusturvalautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Myllykoski Sonja, puheenjohtaja  Tuomikoski Henna
Hildén Hanna, I varapuheenjohtaja  Tala Karoliina
Mäntylä Anne,  II varapuheenjohtaja Heinimäki Mikko
Aho Mika  Hakala Jari
Astokari Jyri  Sakari Heidi
Granholm Anne  Rinne Tiina
Heino Mirva Paasimäki Anne-Marie
Kaski Bia  Ollila Markku
Koivisto Tuomas Järvinen Simo
Koivukorpi Pirjo Kenttä Jorma
Korpela Simo Järvinen Eija
Koskela Antti  Lamminen Juha
Peltomäki Hannu  Salminen Tommi
Roininen Irma Juntunen Marketta
Santa-Nokki Heikki Aalto Sakari
Sillanpää Marja Ahonen Tiina
Taimi Rauli  Södergård Juha
Teinonen Heidi Risku-Myllyharju Piia
Välimäki Erno, hallituksen edustaja  

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Henna Tuomikoskelle eron Porin Palveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenenyydestä, perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
  • valitsee Henna Tuomikosken tilalle Porin Palveluliikelaitoksen johtokuntaan uuden jäsenen
  • valitsee Henna Tuomikosken tilalle perusturvalautakuntaan uuden varajäsenen
  • lähettää päätöksen tiedoksi keskusvaalilautakunnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, keskusvaalilautakunta, nimetyt henkilöt, halllintoyksikkö/LUMU-tiimi, Palveluliikelaitoksen johtokunta, perusturvalautakuntaAapeli-tuki/käyttäjähallinta, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.