Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.4.2020

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 27.4.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin viisi valtuustoaloitetta ja yksi ponsiesitys, jotka ovat sähköisenä liitteenä. Lisäksi kaupunginhallitus käsittelee kaupunginvaltuuston päätöksen § 49 koskien äänestysaluejakoa asian liiteaineiston arkistoinnin osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:


Toivomusponsi:

§ 47
Henkilöstöraportti 2019
Asian diaarinumero PRIDno-2020-1465
Valtuutettu Henna Kyhä teki asiassa seuraavan ponsiehdotuksen:
"Esitän, että jatkossa henkilöstöraporttiin koottaisiin yhden otsikon alle erilaiset perheen ja työn yhteensovittamisen käytännöt, joita Porissa on henkilöstöllä käytössä tai kehitteillä."
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Henna Kyhän toivomusponnen.

Valtuustoaloitteet:

§ 57
Lapsibudjetoinnin käyttöönotto Porissa, valtuustoaloite, Henna Kyhä
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2543
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättiää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot 30.6.2020 mennessä.

§ 58
Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Ahlaisten paloaseman käytössä olevasta kiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2545
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 30.6.2020 mennessä.

§ 59
Öljylämmityksestä luopuminen Porin kaupungin omistamasta Kellahden kyläkäytössä olevasta koulukiinteistöstä, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2546
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 30.6.2020 mennessä.

§ 60
Kotihoidon pysäköintitunnistusjärjestelmän käyttöönotto Porin kaupungissa, valtuustoaloite, Simo Korpela ja Irma Roininen
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2548
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 30.6.2020 mennessä.

§ 61
Saaristorahan kohdentaminen saaristoalueen palveluiden ylläpitämiseen, valtuustoaloite, Tiina Puska
Asian diaarinumero PRIDno-2020-2549
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta eliinvoimayksikön ja talousyksikön lausunnot 30.6.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.