Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskuksen yhtiökokous 8.5.2020

PRIDno-2020-1296

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskuksen (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2020 klo 10.00 Porin kaupungintalolla/Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2019 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat. Lisäksi vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020 ja päätetään osakkailta perittävän vastikkeen suuruus ja maksuaika.

Hallitukseen on Porin kaupungin edustajana kuulunut Liisa Laurila. Tilintarkastajana on toiminut Pricewaterhouse Coopers Oy.

Allekirjoitettu tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Porin Promenadikeskuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.5.2020 nimeämään yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajana Liisa Laurilan sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.