Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritetun nimenhuudon jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kaupunginhallituksen suunnittelukokous 15.5.2020 pidetään aiemmin ilmoitetusta poiketen klo 12 - 16. Kokoukseen kutsutaan myös valtuustoryhmien puheenjohtajat, liikelaitosten johtajat ja pelastusjohtaja.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.