Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Lännen Tekstiilihuolto Oy:n yhtiökokous 15.5.2020

PRIDno-2020-2509

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Lännen Tekstiilihuolto Oy:n (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 15.5.2020 kello 12.00 etäkokouksena. Kokouksen asialistalla on mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta. Yhtiön hallitukseen on Porin kaupungin edustajana kuulunut Ilona Wessman.

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab Tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Lännen Tekstiilihuolto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.5.2020 nimeämään yhtiöön hallitukseen Porin kaupungin edustajana Ilona Wessmanin ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Mari Kaunistolan sijaan kokoukseen saapui Petri Lahtinen.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.