Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Länsi-Suomen Voima Oy:n yhtiökokous 8.5.2020

PRIDno-2020-2520

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Länsi-Suomen Voima Oy:n (omistusyhtiö) yhtiökokous pidetään 8.5.2020 klo 10.00 Harjavallan vesivoimalaitoksella. Osallistua voi myös etänä Teams-sovelluksen avulla. 

Asialistalla ovat mm. vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen sekä tilintarkastajavalinta.

Porin kaupungin edustajana yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut Matti Rintanen varajäsenenään Jouni Lampinen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Länsi-Suomen Voima Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.5.2020, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää ohjeenaan yhtiökokousedustajalleen todeta, että yhtiön hallitukseen nimetään Porin kaupungin edustajaksi Pori Energia Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Petri Paajanen ja hänen varajäsenekseen Porin kaupungin omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen sekä antaa kokousedustajalle muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Tommi Salokangas, Jouni Lampinen

Kokouskäsittely

Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen varajäsen), Diana Bergroth-Lampinen (intressijäävi) ja Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinsä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa. Hänen sijaansa pöytäkirjan tarkastajana toimi Mari Kaunistola. 

Tommi Salokankaan sijaan kokoukseen saapui Arto Nurmi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.