Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistajainfo

PRIDno-2020-2552

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy on lähettänyt omistajakaupunkien valtuutetuille tiedoksi oheisen Omistajainfon 1/2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja saattaa oheisen Omistajainfon 1/2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan ajan toimi Mari Kaunistola.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.