Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan yhtiökokous

PRIDno-2020-1642

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.5.2020 kello 13.00 verkkokokouksena (Teams). Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä tilintarkastajan valinta. Porin kaupungin edustajina hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Heikki Santavuo, puheenjohtaja, Taina Lehtonen, Pirjo Mäki ja Rami Virtanen.

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Tilintarkastuskertomus ei ole vielä käytettävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan varsinaiseen yhtiökokoukseen valitsemaan hallitukseen seuraavat henkilöt: Heikki Santavuo, puheenjohtaja, Taina Lehtonen, Pirjo Mäki ja Rami Virtanen ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan ajan toimi Mari Kaunistola.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.