Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n yhtiökokous

PRIDno-2020-2410

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd -nimisen yhtiön (omistusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 11.5.2020 kello 9.00 Sakipa Oy Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Yrjönkatu 15, A-porras, 6 krs, Pori. Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Kokouksen asialistalla on mm. tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä tilintarkastajien valinta.

Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Sari De Meulder, varsinainen jäsen ja Kai Heinonen, varajäsen.

Tilintarkastajina ovat toimineet KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy -tilintarkastusyhteisö ja BDO Oy -tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomuksiin sisältyvät lausunnot ovat vakiomuotoisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Oy Mäntyluoto Terminals Ltd -nimisen yhtiön yhtiökokoukseen 11.5.2020 nimeämään Porin kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Pasi Aro, varsinainen jäsen ja Kai Heinonen, varajäsen sekä antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.