Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Strategisten tytäryhtiöiden neljännesvuosiraportti

PRIDno-2020-2551

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat strategiset tytäryhtiöt Länsirannikon Koulutus Oy, Pori Energia Oy, Porin Linjat Oy, Porin Satama Oy, Porin Toimitilat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ovat konserniohjeen mukaisesti raportoineet toiminnastaan ajanjaksolta 1.1.-31.3.2020 sähköisillä Eemeli-lomakkeilla. Liitteenä on Eemeli-raporttien lisäksi niiden yhtiöiden täydentävät raportit, jotka ovat sellaisen antaneet. 

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita yhtiöt ovat arvioineet kolmiportaisen asteikon mukaisesti: ei toteudu – toteutuu tilikauden aikana – toteutunut. Lisäksi yhtiöt ovat raportoineet keskeiset talouden tunnusluvut maaliskuun lopun tilanteesta.

Yhtiöt ennustavat pääasiassa tilikaudelta 2020 lähellä nollaa olevaa tai negatiivista tulosta. Ainoa selkeä poikkeus on Pori Energia, jonka tulosennuste on lähes 6 miljoonaa euroa. Toisaalta Porin Linjat ennustaa noin 1 miljoonan euron tappioita. Yhtiöihin vaikuttaa hyvin eri tavoin vallitseva koronaviruksen aiheuttama tilanne.

Tavoitteiden toteutumisen osalta vain Länsirannikon Koulutus, Porin Toimitilat ja Prizztech ennustavat pääsevänsä kaikkiin tavoitteisiinsa. Muiden yhtiöiden osalta vain puolet tai vähemmän tavoitteista ennustetaan toteutuvan kuluvan tilikauden aikana.

Kokonaisuutena tilanne on hyvin epävarma ja ennusteet tarkentuvat sekä tavoitteiden että yhtiöiden tulosten osalta tilikauden aikana, kunhan paremmin nähdään millaisia vaikutuksia koronaviruspandemialla on ja kuinka pitkään erilaiset rajoitustoimet jatkuvat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiöiden raportit tiedoksi sekä antaa mahdolliset evästykset raporttien johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi Anne Liinamaa ja hänen sijaansa pöytäkirjan tarkastajana toimi Mari Kaunistola.

Pori Energia Oy: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Porin Satama Oy: Juha Vasama (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy, hallituksen jäsen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi,  Porin YH-asunnot Oy, hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.