Kaupunginhallitus, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Virkanimikemuutos

PRIDno-2019-5720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastustoimen asema jäi Porin kaupungin 1.6.2017 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä ennalleen. Asiaan on palattu marraskuussa 2019 esitellyn Pori-sopimuksen mukaisen organisaation ja johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutusten arvioinnissa, joka sisältää joukon myös tarkastustoimea koskevia ehdotuksia.

Tarkastuspäällikkö on kaupunginvaltuuston virkaansa valitsema tarkastustoimen toimialan johtava viranhaltija, joka toimii muun muassa tarkastuslautakunnan esittelijänä sekä vastaa kaupunkikonsernia koskevan tarkastustoimen tarkastuslautakunnalle tekemän arviointityön ja kaupunginhallitukselle tehtävän sisäisen tarkastuksen sekä tilintarkastuksen yhteensovittamisen kokonaisuudesta.

Johtoryhmien kehittämishankkeen yhteydessä on pohdittu myös eräiden muiden virkanimikkeiden ja viranhaltijoiden tehtävien vastaavuutta. Selvitystyön yhteydessä on tullut esille tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttaminen tarkastusjohtajaksi. 

Henkilöstöjohtaja päättää toimialojen toimintasääntöjen mukaan virkanimikemuutoksista. Koska tarkastustoimen toimialan osalta hallinto- tai toimintasäännöissä ei ole erillistä mainintaa virkanimikkeen muuttamisesta, kuuluu päätöksenteko hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen yleistoimivaltaan. 

Ehdotettu nimike vastaa nykyistä paremmin tehtäväkuvaa ja tarkastustoimen asemaa organisaatiossa. Nimike on yleinen myös muissa vastaavissa kunnallisissa viroissa niin ulkoisen valvonnan kuin sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Virkanimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kaarina Ranne, kaarina.ranne@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se muuttaa tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi.

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti vetää esityksensä pois. 

Esteellisyys

Niko Poskiparta poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18:44 - 18:49. Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi asianosaisena.

Valmistelija

Janina Tuohimaa, janina.tuohimaa@pori.fi

Perustelut

Tarkastustoimen asema jäi Porin kaupungin 1.6.2017 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä ennalleen. Asiaan on palattu marraskuussa 2019 esitellyn Pori-sopimuksen mukaisen organisaation ja johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutusten arvioinnissa, joka sisältää joukon myös tarkastustoimea koskevia ehdotuksia.

Tarkastuspäällikkö on kaupunginvaltuuston virkaansa valitsema tarkastustoimen toimialan johtava viranhaltija, joka toimii muun muassa tarkastuslautakunnan esittelijänä sekä vastaa kaupunkikonsernia koskevan tarkastustoimen tarkastuslautakunnalle tekemän arviointityön ja kaupunginhallitukselle tehtävän sisäisen tarkastuksen sekä tilintarkastuksen yhteensovittamisen kokonaisuudesta.

Johtoryhmien kehittämishankkeen yhteydessä on pohdittu myös eräiden muiden virkanimikkeiden ja viranhaltijoiden tehtävien vastaavuutta. Selvitystyön yhteydessä on tullut esille tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttaminen tarkastusjohtajaksi. 

Henkilöstöjohtaja päättää toimialojen toimintasääntöjen mukaan virkanimikemuutoksista. Koska tarkastustoimen toimialan osalta hallinto- tai toimintasäännöissä ei ole erillistä mainintaa virkanimikkeen muuttamisesta, kuuluu päätöksenteko hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen yleistoimivaltaan. 

Ehdotettu nimike vastaa nykyistä paremmin tehtäväkuvaa ja tarkastustoimen asemaa organisaatiossa. Nimike on yleinen myös muissa vastaavissa kunnallisissa viroissa niin ulkoisen valvonnan kuin sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Virkanimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kaarina Ranne, kaarina.ranne@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se muuttaa tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi.

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se muuttaa tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi.

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Esteellisyys

Niko Poskiparta

Kokouskäsittely

Tarkastuspäällikkö ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi asianosaisena.

Puheenjohtaja toimi kokouksen sihteerinä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 28.1.2020 §7:

Tarkastustoimen asema jäi Porin kaupungin 1.6.2017 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä ennalleen. Asiaan on palattu marraskuussa 2019 esitellyn Pori-​sopimuksen mukaisen organisaation ja johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutusten arvioinnissa,​ joka sisältää joukon myös tarkastustoimea koskevia ehdotuksia.

Tarkastuspäällikkö on kaupunginvaltuuston virkaansa valitsema tarkastustoimen toimialan johtava viranhaltija,​ joka toimii muun muassa tarkastuslautakunnan esittelijänä sekä vastaa kaupunkikonsernia koskevan tarkastustoimen tarkastuslautakunnalle tekemän arviointityön ja kaupunginhallitukselle tehtävän sisäisen tarkastuksen sekä tilintarkastuksen yhteensovittamisen kokonaisuudesta.

Johtoryhmien kehittämishankkeen yhteydessä on pohdittu myös eräiden muiden virkanimikkeiden ja viranhaltijoiden tehtävien vastaavuutta. Selvitystyön yhteydessä on tullut esille tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttaminen tarkastusjohtajaksi. 

Henkilöstöjohtaja päättää toimialojen toimintasääntöjen mukaan virkanimikemuutoksista. Koska tarkastustoimen toimialan osalta hallinto-​ tai toimintasäännöissä ei ole erillistä mainintaa virkanimikkeen muuttamisesta,​ kuuluu päätöksenteko hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen yleistoimivaltaan. 

Ehdotettu nimike vastaa nykyistä paremmin tehtäväkuvaa ja tarkastustoimen asemaa organisaatiossa. Nimike on yleinen myös muissa vastaavissa kunnallisissa viroissa niin ulkoisen valvonnan kuin sisäisen tarkastuksen tehtävissä. Virkanimikemuutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen.

Puheenjohtajan päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle,​ että se muuttaa tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle,​ että se muuttaa tarkastuspäällikkö Niko Poskiparran virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi.

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta henkilöstöjohtajan lausunnon 28.2.2020 mennessä.

Päätös

Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:  "Kaupunginhallitus päättää pyytää tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttamisesta ja kaupunginjohtajan johtoryhmään kuuluvien henkilöiden suunnitelluista nimikemuutoksista henkilöstöjohtajan lausunnon 28.2.2020 mennessä."

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin muutoksin.

Kokouskäsittely

Esittelijä päätti muuttaa päätösehdotustaan seuraavasti:  "Kaupunginhallitus päättää pyytää tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttamisesta ja kaupunginjohtajan johtoryhmään kuuluvien henkilöiden suunnitelluista nimikemuutoksista henkilöstöjohtajan lausunnon 28.2.2020 mennessä."

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020 (§ 75 Virkanimikemuutos) pyytää henkilöstöjohtajan lausunnon tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttamisesta ja kaupunginjohtajan johtoryhmään kuuluvien henkilöiden suunnitelluista nimikemuutoksista 28.2.2020 mennessä.

Johtoryhmien kehittämishankkeen yhteydessä on pohdittu myös eräiden muiden virkanimikkeiden ja viranhaltijoiden tehtävien vastaavuutta. Selvitystyön yhteydessä on tullut esille tarkastuspäällikön virkanimikkeen muuttaminen tarkastusjohtajaksi.

Henkilöstöjohtaja päättää toimialojen toimintasääntöjen mukaan virkanimikemuutoksista. Koska hallinto- tai toimintasäännössä ei ole tarkastustoimen toimialan osalta erillistä mainintaa virkanimikkeen muuttamisesta, kuuluu päätöksenteko hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen yleistoimivaltaan.

HR-yksikkö pyysi kymmeneltä kaupungilta vertailutietoja tarkastustoimen, viestintäyksikön, talousyksikön, rahoituksen ja HR-yksikön johtavan viranhaltijan tällä hetkellä käytössä olevista nimikkeistä. Yhdeksän kaupunkia vastasi. Kyselyn yhteenveto on lausunnon liitteenä.

Tehtävänimikkeiden osalta ei ole yksiselitteistä määritelmää, miten niitä tulisi käyttää tai millaisia nimikkeitä tietyissä tehtävissä tulisi käyttää. Nimikkeiden tarkoituksena on kuvata tehtävän vastuualuetta, toimivaltaa sekä asemaa organisaatiossa. Kaupunkiorganisaatiot ovat usein henkilöstömäärältään suuria ja sisältävät monia erilaisia toimintoja. Tästä syystä erilaiset esimies- ja johtovastuut sekä erilaiset nimikkeet ovat tarpeen.

Kaupunginjohtajan johtoryhmään kuuluvat viranhaltijat vastaavat laajoista asiakokonaisuuksista ja vastuualueista. Heidän voidaan katsoa kuuluvan kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa työskentelevinä kaupungin ylimpään johtoon. Heidän vastuullaan olevissa toiminnoissa työskentelee päällikkönimikkeistä henkilöstöä, joiden voidaan katsoa kuuluvan kaupunkiorganisaation keskijohtoon. Toimialajohtajat ja henkilöstöjohtaja ovat jo tällä hetkellä johtaja-nimikkeellä. Kaupunginjohtajan johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi talousyksikön päällikkö, omistajaohjausyksikön päällikkö sekä viestintäyksikön päällikkö. Voidaan pitää perusteltuna, että kaikki edellä mainitut tehtävät ovat jatkossa johtaja-nimikkeellä. Nimikemuutokset voidaan toteuttaa siinä yhteydessä, kun konsernipalvelut aloittavat toimintansa nykyisestä konsernihallinnosta irrotettuna. Nämä nimikemuutokset voidaan toteuttaa henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Nimikemuutoksilla ei ole palkkavaikutuksia.

Kaupunginvaltuusto on valinnut tarkastuspäällikön virkaan. Tarkastuspäällikkö on tarkastustoimen toimialan johtava viranhaltija, joka toimii muun muassa tarkastuslautakunnan esittelijänä sekä vastaa kaupunkikonsernia koskevan tarkastustoimen tarkastuslautakunnalle tekemän arviointityön ja kaupunginhallitukselle tehtävän sisäisen tarkastuksen sekä tilintarkastuksen yhteensovittamisen kokonaisuudesta.

Tarkastuspäällikön tehtävä ei ole täysin vertailukelpoinen edellä mainittujen tehtävien kanssa. Tarkastuspäällikön vastuualueen laajuus ja tarkastustoimen toimivalta koko organisaatiota koskien puoltaa sitä, että tarkastustoimen päällikkönä toimisi tarkastusjohtaja-nimikkeellä oleva viranhaltija. Tarkastustoimi on henkilömäärältään pieni, vain muutaman henkilön kattava yksikkö, joten esimiesroolin tai vastuualueiden määrittelyn osalta ei olisi tarvetta johtaja-nimikkeelle. Verrokkikaupungeissa tarkastustoimen organisointi hieman vaihtelee, mutta yli puolet tarkastustoimesta vastaavista viranhaltijoista ovat tarkastusjohtaja-nimikkeisiä.

Porin kaupungin tarkastustoimen vastuualue on useiden kaupunkien vastuunjakomallia laajempi. Edellä mainituin perustein katson, että tarkastuspäällikön nimike on perusteltua muuttaa nimikkeeksi tarkastusjohtaja. Nimikemuutoksella ei ole palkkavaikutusta. Nimikkeen vaihtaminen kuuluu tarkastuspäällikön osalta kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen lausunnon. Kaupunginhallitus päättää muuttaa tarkastuspäällikön virkanimikkeen tarkastusjohtajaksi 1.6.2020 lukien. Kaupunginhallitus päättää todeta, että muista kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivien viranhaltijoiden virkanimikemuutoksista päättää henkilöstöjohtaja kaupunginjohtajan esityksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Niko Poskiparta, Aino-Maija Luukkonen, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi