Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 522 Ennakkokäsityspyyntö kaupunginhallitukselle, liittyen lentokenttäalueen kehittämiseen

PRIDno-2020-5227

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin Aikuiskoulutussäätiö ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö ovat lähettäneet Porin kaupunginhallitukselle 23.9.2020 päivätyllä kirjeellä ilmoituksen merkittävästä toiminnallisesta hankkeesta ja pyytävät Porin kaupungin ennakkokäsitystä kirjeessä kuvatusta hankkeesta, jossa osana Satakuntaliiton koordinoimaa Porin lentokenttäalueen kehittämistä on laadittu suunnitelma alueella toimivien koulutusorganisaatioiden (Suomen Ilmailuopisto, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue ja WinNova) yhteiskäyttöön rakennettavasta koulutuskeskuksesta. Hankkeen tarkoitus on luoda kyseisille toimijoille asian- ja ajanmukaiset oppimisympäristöt, mahdollistaa pelastusharjoitusalueen kehittäminen valtakunnallisen ja kansainvälisen tason koulutuskeskukseksi sekä vahvistaa Satakunnan vetovoimaisuutta yritystoiminnan, työelämän ja opiskelumahdollisuuksien tarjoajana. 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, Porin Aikuiskoulutussäätiön, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön ja Suomen Ilmailuopisto Oy:n hallitukset ovat käsitelleet hanke-ehdotuksen ja sitoutuneet käynnistämään hankesuunnitelman, jonka on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, Porin Aikuiskoulutussäätiön ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön kaupunginhallitukselle lähettämän, 23.9.2020 päivätyn kirjeen tiedoksi ja päättää antaa kirjeessä kuvatusta hankkeesta myönteisen ennakkokäsityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja)  ja  Esa J. Wahlman  (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Mari Kaunistolan sijaan kokoukseen saapui Petri Lahtinen klo 13.07 - 13.09.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Satu Hatanpää.

Tiedoksi

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Porin Aikuiskoulutussäätiö, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, Suomen Ilmailuopisto Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.