Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 517 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raisa Ranta ja Esa J. Wahlman (varalla Satu Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raisa Ranta ja Esa J. Wahlman (varalla Satu Hatanpää).

Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2020.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 522 ja jatkaa sen jälkeen esityslistan mukaista käsittelyjärjestystä. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.