Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 530 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2020-5038

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys- ja sairaalapalveluiden sekä sosiaali- ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 1.9.20, tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin paitsi neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta, jotka sijoittuvat uuteen lastensuojelulaitos Pellavan valmistumiseen. Näihin on varattu määräraha jo tälle vuodelle.

Terveys- ja sairaalapalvelut

lähihoitajan työsuhde, 71858432, psykososiaalisten palveluiden työtoiminta Jopi -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteet, 71621014, 71621003 ja 12600026, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten palveluluiden laitospalvelut -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 52975049, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten palveluiden nuorten vastaanotto -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493069, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaalisten palveluiden Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi -> ulkoinen haku

Sosiaali- ja perhepalvelut

lähihoitajan työsuhde, 73493889, Vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -> ulkoinen haku

neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta, sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelulaitos Pellava (Lastensuojelu)

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää perusturvan työsuhteisten täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

 

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli täyttöluvat kokouksessaan 24.9.2020 § 162. 

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 1.9.20,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin paitsi neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta,​ jotka sijoittuvat uuteen lastensuojelulaitos Pellavan valmistumiseen. Näihin on varattu määräraha jo tälle vuodelle.

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

lähihoitajan työsuhde,​ 71858432,​ psykososiaalisten palveluiden työtoiminta Jopi -​> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteet,​ 71621014,​ 71621003 ja 12600026,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ psykososiaalisten palveluluiden laitospalvelut -​> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde,​ 52975049,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ psykososiaalisten palveluiden nuorten vastaanotto -​> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde,​ 73493069,​ terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ psykososiaalisten palveluiden Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi -​> ulkoinen haku

Sosiaali-​ ja perhepalvelut

lähihoitajan työsuhde,​ 73493889,​ Vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -​> ulkoinen haku

neljä sosiaaliohjaajan työsuhdetta,​ sosiaali-​ ja perhepalvelut,​ lastensuojelulaitos Pellava (Lastensuojelu)

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat perusturvan edellä luetelluille työsuhteille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan palvelujohtajat, psykososiaalisten palveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.