Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 526 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Elinvoima- ja ympäristötoimiala

PRIDno-2020-5305

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa  täyttölupaa:

  • Ympäristötarkastaja, vakituinen virka, Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
    PORI-06-16-20
    Tehtäväkuvaus: Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt sekä niiden valvonta, ympäristönsuojelumääräysten valvonta sekä jätelain ja vesihuoltolain mukainen valvonta. Ympäristötarkastaja vastaa Harjavallan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtävistä.

Täyttölupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää elinvoima- ja ympäristötoimialalle seuraavan täyttöluvan:

  • Ympäristötarkastaja, vakituinen virka, Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö
    PORI-06-16-20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Elivoima- ja ympäristötoimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.