Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 529 Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkärin virka, 38000001, Terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2020-5036

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla vapautuu 1.10.2020 sairaalapalveluiden ylilääkärin virka 38000001 irtisanoutumisen takia. Anotaan sairaalapalveluiden ylilääkärin viralle 38000001 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on erikoislääkärin pätevyys. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.

Edellytämme perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä.

Sairaalapalveluiden ylilääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa L3SL1100 on 6104,01€/kk. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sairaalapalveluiedn ylilääkärin viran, 38000001, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 24.9.2020 § 161. 

Sairaalapalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla vapautuu 1.10.2020 sairaalapalveluiden ylilääkärin virka 38000001 irtisanoutumisen takia. Anotaan sairaalapalveluiden ylilääkärin viralle 38000001 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri,​ jolla on erikoislääkärin pätevyys. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.

Edellytämme perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta,​ kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia,​ kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn,​ hyviä viestintä-​,​ neuvottelu-​ ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä.

Sairaalapalveluiden ylilääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa L3SL1100 on 6104,​01€/kk. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkamääräyksellä. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan sairaalapalveluiden ylilääkärin viralle 38000001.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.