Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 528 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 67220010, Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu

PRIDno-2020-5037

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 67220010 on jäämässä avoimeksi irtisanoutumisen takia 14.9.2020 alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sisäisenä sijaisena lastensuojelussa, koska sijaisuuksiin on ollut vaikea saada työntekijöitä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta.  Yhtenä syynä isolle asiakasmäärille on se, että sijaisuuksiin ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75 t/vko, KVTES liite 18.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro 67220010 täyttölupapyynnön  hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 24.9.2020 § 159 . 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 67220010 on jäämässä avoimeksi irtisanoutumisen takia 14.9.2020 alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia sisäisenä sijaisena lastensuojelussa,​ koska sijaisuuksiin on ollut vaikea saada työntekijöitä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää,​ että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-​25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta.  Yhtenä syynä isolle asiakasmäärille on se,​ että sijaisuuksiin ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,​06 €/kk. Työaika on 37,​75 t/vko,​ KVTES liite 18.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan lastensuojelun sosiaalityöntekijän viralle 67220010.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lastensuojelun päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.