Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 527 Täyttölupapyyntö, vanhuspalveluiden esimies, 14360007, vanhuspalvelut, Itä-Porin kotihoito

PRIDno-2020-5125

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Vanhuspalveluiden kotihoidossa kp 14120925 vapautuu 1.10.2020 vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhde  14360007 esimiehen tultua valituksi palveluohjaajan virkaan. Esitetään kotihoitoon vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhteen täyttölupaa ulkoisella haulla.

Vanhuspalveluiden esimiehen tehtävän tarkoituksena on esimiehenä vastata oman alueensa kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti.  Vanhuspalveluiden esimies vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies valvoo kotihoidon asiakkaille annettavan hoidon ja palvelun laatua. Vanhuspalveluiden esimies tekee viranhaltijapäätöksiä asiakkaalle myönnettävästä säännöllisestä kotihoidosta sekä eri tukipalveluista. 

Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilökuntamäärä kasvaa sitä mukaan, kun palvelurakenneuudistus etenee. Vanhuspalveluiden kotihoito muuttuu ympärivuorokautiseksi ja uudenlaista toimintaa kuten etähoivaa otetaan käyttöön. Kotihoidossa hoidetaan ja kuntoutetaan entistä enemmän ja kotona asuvien asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan mahdollisimman pitkään erilaisin toimin. Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän edellyttämän sisällön ja tulevien muutosten perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali- tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on toimistotyöaika, joka on 36,25 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 03HOI020 tasossa on C 2930,01 €/kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää vanhuspalveluiden esimiehen viran 14360007 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 24.9.2020 § 157. 

Vanhuspalveluiden kotihoidossa kp 14120925 vapautuu 1.10.2020 vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhde  14360007 esimiehen tultua valituksi palveluohjaajan virkaan. Esitetään kotihoitoon vanhuspalveluiden esimiehen virkasuhteen täyttölupaa ulkoisella haulla.

Vanhuspalveluiden esimiehen tehtävän tarkoituksena on esimiehenä vastata oman alueensa kokonaistoiminnasta organisaation johtamisjärjestelmän mukaisesti.  Vanhuspalveluiden esimies vastaa henkilöstön työn johtamisesta ja suunnittelusta sekä omaa yksikköä koskevasta päätöksenteosta sekä päätöksenteon valmistelusta organisaation toimintasäännön mukaisesti. Vanhuspalveluiden esimies valvoo kotihoidon asiakkaille annettavan hoidon ja palvelun laatua. Vanhuspalveluiden esimies tekee viranhaltijapäätöksiä asiakkaalle myönnettävästä säännöllisestä kotihoidosta sekä eri tukipalveluista. 

Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilökuntamäärä kasvaa sitä mukaan,​ kun palvelurakenneuudistus etenee. Vanhuspalveluiden kotihoito muuttuu ympärivuorokautiseksi ja uudenlaista toimintaa kuten etähoivaa otetaan käyttöön. Kotihoidossa hoidetaan ja kuntoutetaan entistä enemmän ja kotona asuvien asiakkaiden kotona pärjäämistä tuetaan mahdollisimman pitkään erilaisin toimin. Esimiestehtävän täyttäminen vakituisella työntekijällä on perusteltua tehtävän edellyttämän sisällön ja tulevien muutosten perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali-​ ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai sosiaali-​ tai terveydenhoitoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) ja/tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukainen laillisuus. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä. Työaika on toimistotyöaika,​ joka on 36,​25 h/vko ja tehtäväkohtainen palkka hinnoittelussa 03HOI020 tasossa on C 2930,​01 €/kk. Määrärahavaraus sisältyy talousarvioon.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan perusturvan vanhuspalveluiden esimiehden virkasuhteelle 14360007.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vanhuspalveluiden johtaja, vanhuspalveluiden päällikkö (kotihoidosta vastaava), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.