Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 532 Teljäntori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.10.2020

PRIDno-2020-5272

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Teljäntori Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 5.10.2020 kello 18.00 Ailav -kahvilassa, Juhana Herttuan katu 17, 28100 Pori. Kokouksen asialistalla on varsinaisena asiana Teljäntorin perussaneerauksen hankesuunnitelman esittely osakkaille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Teljäntori Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.10.2020 Teljäntorin perussaneerauksen hankesuunnitelman osalta ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J Wahlman (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy, hallituksen jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Satu Hatanpää.

Kaupunginhallitus päätti pitää teknisen kokoustauon klo 14.48 -   14.59.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.