Kaupunginhallitus, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 534 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRID-no-2020-4970
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen päätös 9.9.2020, jolla on hyväksytty Porin kaupungin Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailun hyväksyminen.

PRID-no-2020-1910
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.9.2020, jolla on hyväksytty Porin Satama Oy:n Törnikarin täyttöalueen ympäristöluvan muuttaminen.

PRID-no-2019-31
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.9.2020, jolla on hylätty Kellahden kyläyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen valitukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston Fortum Waste Solutions Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta ja Fortum Waste Solutions Oy:n oma valitus osittain sekä hyväksytty viimeksi mainittu eräiden lupamääräysten osalta.

PRID-no-2020-5280
Vanhusneuvoston vetoomus kaupunginhallitukselle, vuodesta 2021 lähtien vanhusneuvosto vaalikaudeksi ja sihteerille varataan riittävät resussit toimia tehtävässään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.